STRUKTUROVANÉ KABELÁŽNÍ SYSTÉMY
SCHRACK | Rittal | TRITON | PLANET | Allied Telesis

Přenos dat se stal současnou potřebnou moderního podnikání. Jestliže se podnik rozhodne řešit organizační a ekonomické, případně výrobní otázky s využitím výpočetní techniky, dříve nebo později přikročí k vybudování strukturované kabeláže.

Výhody strukturované kabeláže:
  • Její nadčasovost a její parametry, které umožní změny přenosových protokolů a uvažují i s novými typy výpočetní techniky.
  • Vysoká variabilita, která umožňuje změny sítě při organizačních změnách v podniku, při přemístění kanceláří, přemístění pracovníků.
  • Snadná možnost rozšíření sítě.

Stále se rozšiřujícím použitím informačních technologií se kabeláž pro přenos dat stává pro mnohé oblasti podnikání tak důležitou, že ji lze označit za čtvrtou inženýrskou síť. Proto se při výstavbě nových administrativních budov nebo při jejich rekonstrukci plánuje i vytvoření kabeláže pro datovou síť, která by byla univerzální a stejně využitelná jako např. síť elektrická.

Z námi používaných technologií je třeba zmínit sortiment firmy Schrack Technik, pokrývající celý rozsah materiálu potřebného pro výstavbu metalické a optické datové sítě. V oblasti rozvodných skříní nabízíme sortiment firem Triton a Rittal. Požadavky na aktivní prvky pokrývají výrobky od firem Planet a Allied Telesis.